10 อันดับแอพฯ ที่คนทั่วโลกใช้มากและบ่อยที่สุด

เผย 10 อันดับแอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกนิยมใช้กันมากและบ่อยที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ Mashable ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัย Statista สำรวจและเก็บสถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติการทั่วโลกในช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา เพื่อจัดอันดับ 10 แอพฯ ที่ว่ามีผู้ใช้งานมากและบ่อยที่สุด และได้ผลออกมาว่าแอพฯ ที่มีคนทั่วโลกใช้มากที่สุดก็คือ Google Maps แอพฯ แผนที่สารพัดประโยชน์ของกูเกิลนั่นเอง โดยมีอัตราส่วน 54% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนจากทั่วโลกที่ใช้แอพฯ นี้ ส่วนอันดับรองลงมาก็คือ Facebook และ YouTube ด้วยอัตราส่วน 44% และ 35% ตามลำดับ สำหรับอันดับอื่น ๆ ทั้งหมดนั้นมีดังนี้

1. Google Maps – 54%
2. Facebook – 44%
3. YouTube – 35%
4. Google+ – 30%
5. Weixin/WeChat – 27%
6. Twitter – 22%
7. Skype – 22%
8. Facebook Messenger – 22%
9. Whatsapp – 17%
10. Instagram – 11%

ทั้งนี้ จากสถิติดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่า ความนิยมในการใช้งานแอพพลิเคชั่นของแต่ละประเทศค่อนข้างต่างกันพอสมควร ซึ่งถ้าหากเป็นอันดับของประเทศไทยนั้น คาดว่าน่าจะมี Facebook, Instagram และ LINE นำมาเป็นอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน แต่เมื่อเก็บสถิติจากผู้ใช้ทั้งโลกแล้วจะพบว่าผู้ใช้ในประเทศอื่น ๆ นั้นนิยมใช้ Google+, WeChat และ Whatsapp กันมากกว่าประเทศไทยอยู่พอสมควรเลยทีเดียว